Witamy na stronie Stowarzyszenia Farmaceutów 

Katolickich Polski - Koła w Rzeszowie. Mamy nadzieję

że będzie ona pomocna w umacnianiu fundamentów 

naszego zawodu i rozbudzaniu świadomości misji 

w pełnieniu służby dla życia i zdrowia.


                              

 

Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek - jakie będzie jego sumienie! (Jan Paweł II)                                                                                                          więcej


 
 
Prawo do wolności sumienia, zapisane między innymi w art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej („każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”) i w art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka („Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania”), jest jednym z najważniejszych praw człowieka. To ono legło u podstaw prawa do klauzuli sumienia dla osób wykonujących zawody medyczne. Do respektowania prawa pracowników medycznych do klauzuli sumienia wzywa przyjęta w 2010 r. rezolucja Rady Europy Prawo do klauzuli sumienia w ramach legalnej opieki medycznej. Nic nie uzasadnia nierównego traktowania farmaceutów. Prawo do klauzuli sumienia dla farmaceutów przyczyniłoby się do wzmocnienia pozycji zawodowej aptekarza jako przedstawiciela jednego z zawodów medycznych.                                      Dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej    więcej                                   
                          

      

Farmaceuci mają prawo do klauzuli sumienia.
Wszyscy mają prawo do klauzuli sumienia, w imię uczciwości należy rozwiązać kwestię ochrony sumienia aptekarzy – podkreśla w rozmowie z KAI ks. prof. Stanisław Warzeszak, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia.
                                                   więcej
                                                   
                                                     

                                                                                                


 Celem Stowarzyszenia jest :

1) integracja środowiska farmaceutycznego w oparciu o wartości chrześcijańskie...


Zobacz!!!

http://www.youtube.com/watch?v=M6IDjOxu2rI
 


 

  W drodze do zdrowia -audycja radiowa - HOMEOPATIADyskusja nad prawem farmaceuty do klauzuli sumienia w audycji radiowej: Żyć w rodzinie - ale jak ?                         
mgr farm. Jacek Brodziński
dr Witold Skręt  - specjalista ginekologii i położnictwa
ks. dr Andrzej Sołtys - etyk i filozof
Podstrony (1):Historia